top of page

CONTRACT LAW I

A legal contract is an enforceable agreement between two or more parties. It can be verbal or written.

Let’s focus on the requirements for a legal contract.

What Is a Legal Contract?

A contract is essentially a set of promises that can be enforced by law. Typically, a party promises to do something for the other in exchange for a benefit. A contract can be written or verbal and involves one party makes an offer and another accepts.

If the contract's promise isn't kept, the party who is in the damaged can seek a legal remedy.Hukuksal Sözleşme , iki ya da daha fazla taraf arasında gerçekleşen yasal olarak uygulatılabilir anlaşmadır. Sözlü ya da yazılı olabilir .

Şimdi de ,Sözleşmenin koşullarıyla ilgili daha fazla bilgi edinelim .

Sözleşme Nedir ?

Sözleşme temelde kanunlar tarafından uygulatılabilir vaatlerdir. Genellikle ; bir tarafın , diğer tarafın ona sağladığı menfaate karşı sunduğu vaatler olarak karşımıza çıkar. Sözleşmenin sözlü ya da yazılı olarak yapılabilmesi ile birlikte bir tarafın icabı diğer tarafın ise kabulünü kapsar .

Eğer sözleşme vaadi gerçekleştirilmezse , zarara uğrayan taraf yasal yollar arayabilir.


How a Legal Contract Works

To be a legal contract, an agreement must have all of the following five characteristics:

Legal purpose: A contract must have a lawful purpose to be enforceable. For example, if one business partner contracted someone to kill another business partner, but the person took the money without fulfilling the contract, there's nothing that can be done. A contract of murder for hire is illegal and the contract is unenforceable.

Mutual agreement: All parties to the contract must have reached an agreement. That is, one party must have extended an offer to which the other parties have agreed. For example, Jim signs a contract with Tom's Tree Trimming. The contract outlines the scope of the work Tom will perform on Jim's property. Jim and Tom have a mutual agreement regarding the work that will be done.

Consideration: Each party to the contract must agree to give up something of value in exchange for a benefit. For example, you hire an independent contractor to repave your driveway. You and the paving contractor sign an agreement in which you promise to pay a sum of money in exchange for the paving work. Both you and the contractor have agreed to give up something of value. You have agreed to pay money, and the contractor has agreed to perform the paving work.

Competent parties: The parties to a contract must be competent. That is, they must be of sound mind, of legal age, and unencumbered by drugs or alcohol. If you enter into a contract with a person who isn't competent, the contract can't be enforced.

Genuine assent: All parties must engage in the agreement freely. A contract may not be enforced if one or more parties have made mistakes. Likewise, a contract may be voided if one party has committed fraud or exerted undue influence over another. For example, you sign a contract in which you agree to sell your house to your next-door neighbor for $1. When you signed the contract, your neighbor was threatening you. Clearly, you made the agreement under duress, so the contract isn't valid.Sözleşme Nasıl Düzenlenir ?

Yasal bir sözleşme olabilmesi için , bir sözleşme aşağıdaki beş özelliğin tamamına sahip olmalıdır :

  1. ÖNERİ : Sözleşmede uygulatılabilir bir yasal önerinin varlığı şarttır . Örneğin; iş ortağı , bir diğer iş ortağını öldürmek için bir başkasıyla sözleşme kurarsa ama o kişi sözleşmeyi yerine getirmeden parayı alırsa bu noktada yapılabilecek herhangi bir şey yoktur. Birini öldürmek için kurulan sözleşme hukuka aykırıdır ve icrası mümkün değildir

  2. KARŞILIKLI RIZA : Sözleşmenin tarafları anlaşmaya varmak zorundadır. Yani taraflardan biri , diğer tarafın kabul ettiği öneriyi sunmuş olmalıdır. Örneğin ; Tom , Jim ‘in arazisini ağaçlandırmak için onunla bir sözleşme kurmuş olsun . Sözleşmenin ana hatları , işin kapsamı Tom ‘un söz konusu borcun ifasını Jim’in mülkiyeti üzerinde gerçekleştirecek olmasıyla ilgilir. Jim ve Tom hizmetin ifasının sonuna kadar karşılıklı anlaşmaya sahiptir .

  3. İVAZ: Sözleşmenin her iki tarafı , karşılıklı olarak bir menfaat karşılığında değerli bir şeyi teslim etmelidir . Örneğin , araba yolunuzu ( burada kastedilen garaj ile cadde arasındaki özel yol) düzenlemek için bağımsız bir müteahhit tutuyorsunuz . Burada siz , araba yolunu yeniden düzenlemesi hizmeti karşılığında müteahhite belirli bir miktar parayı ifa etmek suretiyle onunla bir anlaşma kurmuş oluyorsunuz. Her ikinizde değerli bir şeyi karşı tarafa vermiş oluyorsunuz . Siz para ödemek için ; müteahhit ise düzenleme işini ifa etmek için karşılıklı anlaşmış oluyorsunuz.

  4. KANUNEN EHİL TARAFLARIN VARLIĞI: Taraflar , sözleşmeyi kurmaya yetkili olmalıdır. Yani , ayırt etme gücüne sahip olmalı , ergin olmalı , alkol ya da uyuşturucu gibi maddelerin etkisinde olmamalıdır . Eğer sözleşme kanunen ehliyetli kimse tarafından yapılmışsa bu noktada sözleşme icraya konu olamaz.

  5. GERÇEK BİR ONAYIN VARLIĞI : Tüm taraflar sözleşmeye bağımsız şekilde katılmalıdır. Taraflardan birinin hata yapması durumunda sözleşme geçerli olmayabilir . Aynı şekilde , taraflardan birinin diğerini dolandırması ve bir tarafın diğer taraf üzerinde baskı kurması da sözleşmenin geçerli olmamasını doğurabilir. Örneğin , anlaşmaya vardığın yan komşuna evini satmak istediğini varsayalım . Eğer sözleşmeyi imzaladığın sırada komşunun seni tehdit etmişse sözleşme geçersiz sayılacaktır.


Some types of contracts must be in writing. For example, real estate sales contracts must be written in order to be enforceable.

Types of Legal Contracts

Most contracts are bilateral. This means that each party has made a promise to the other. When Jim signed the contract with Tom's Tree Trimming, he promised to pay the contractor a specified sum of money once the job was completed. Tom, in turn, made a promise to Jim to complete the work described in the agreement.

In a unilateral contract, one party makes a promise in exchange for an act by the other party. Insurance policies are unilateral contracts. When you buy liability insurance or any other type of policy, you pay a premium (an act) in exchange for the insurer's promise to pay future claims.Bazı sözleşmeler yazılı şekilde olmak zorundadır. Örneğin , gayrimenkul satış sözleşmesi yasal olarak uygulanabilir olması için yazılı formda olmalıdır .

SÖZLEŞME TÜRLERİ

Çoğu sözleşme iki taraflıdır . Yani iki tarafta karşılıklı olarak vaatlerde bulunur . Jim , Tim ile onun ağaç süslemesi üzerine sözleşme kurduğunda müteahhite işin bitirilmesiyle belirlenen para miktarını ödeyeceğini vaat etmişti . Tom ise sözleşmede belirlenen şekilde işi yerine getireceğini vaat etmişti.

Tek taraflı sözleşmelerde ; bir taraf diğer tarafın bir eylemi karşılığında öneride bulunur. Sigorta poliçeleri tek yanlı sözleşmeye örnektir. Sorumluluk sigortası ya da herhangi bir poliçe aldığınızda sigortacının ilerideki vaadine karşılık prim ödersiniz .Key Takeaways

A legal contract is a legally enforceable agreement between two or more parties. It may be verbal or written.

Typically, a party promises to do something for the other in exchange for a benefit.

A legal contract must have a lawful purpose, mutual agreement, consideration, competent parties, and genuine assent to be enforceable.

If a contract is breached, you may be able to sue for damages or seek other remedies.

Contracts can be bilateral, which means each party has made a promise to the other, or unilateral, which is when one party makes a promise in exchange for an act by the other party.

ANAHTAR ÇIKARIMLAR

Sözleşme ; iki ya da daha fazla taraf arasında yapılan , icraya konu olabilen anlaşmalardır . Yazılı ya da sözlü olabilir .

Özellikle , taraflardan birini diğer tarafın sağlayacağı menfaate karşılık olarak başka bir vaatte bulunur.

Bir sözleşmede ; öneri , karşılıklı rıza , ivaz , kanunen ehil tarafların varlığı , gerçek bir onayın varlığı gibi unsurlar mutlaka bulunmalıdır .

Sözleşme ihlal edilmişse , zararlarınız için dava açabilir ya da başka hukuki yollar arayabilirsiniz .

Sözleşmeler iki taraflı olabilir, yani her bir taraf diğerine bir vaatte bulunmuş olabilir veya tek taraflı olabilir; yani, bir taraf diğer tarafın bir eylemi karşılığında bir vaatte bulunmasıdır.

KAYNAK : www.thebalancesmb.com10 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


Yazı: Blog2 Post
bottom of page